آدرس کارخانه : آدرس دفتر :  
ایران،خراسان رضوی،شهرک صنعتی توس، فاز 2 ، اندیشه 8 مشهد،بازار رضا، طبقه دوم ، ش 2/1023  
 
تلفن : 051-35411521 ,  0513-3643970 , 0513-3640117
 
 
ایمیل : info@abbaszadehsaffron.com