گیاه زعفران
گیاه زعفران

زعفران گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ رنگ قرمز متمایل به نارنجی است. قسمت مورد استفاده این گیاه، انتهای خامه و کلاله سه  شاخه است که به نام زعفران مشهور است و دارای بوی معطر با طعم کمی تلخ می‌باشد