شرکت توس زعفران برادران با برخورداری از آزمایشگاه های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت زعفران در ایران می باشد. کنترل کیفیت زعفران  در آزمایشگاه این شرکت، بر اساس استانداردهای بین المللی انجام و آزمون های بسیاری به منظور اندازه گیری کیفی زعفران صورت می پذیرد. این واحد صنعتی در راستای برآوردن نیاز همگان، کلیه زعفران های تولیدی خود را بر اساس تایید واحد کنترل کیفیت، در مکانی کاملا بهداشتی و با بهره گیری از مهندسان و متخصصین صنایع غذایی تولید و بسته بندی می نماید.

در ذیل آزمون های ارزیابی کیفیت زعفران ایرانی به اختصار بیان شده است:

 • آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی)
 • آزمون قدرت رنگی و ارزیابی میزان کروسین، سافرانال و پیکروکروسین
 • رطوبت
 • خاکستر کل
 • خاکستر نامحلول در اسید
 • میزان مواد خارجی مربوط به محیط و بقایای گل
 • عصاره محلول در آب سرد

آزمونها و استاندارد

اجرای استاندارد باعث بهبود کیفیت، افزایش صادرات و افزایش درآمد ملی می شود  استانداردهای زعفران با توجه به فاکتورهای کیفیت زعفران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شده اند و عبارتند از:

استاندارد ملی  1- 259با عنوان زعفران و ویژگیها (شامل تعیین ویژگیهای بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری)

استاندارد ملی  2- 259با عنوان زعفران و روشهای آزمون (درمورد روشهای آزمون زعفران):

 • میزان خامه همراه با کلاله
 • میزان رطوبت
 • میزان خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید
 • عصاره محلول در آب سرد
 • مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط
 • (2634
 •  

استاندارد ملی 3659: روش نمونه برداری زعفران

استاندارد ملی 2198: جستجو و سفارش انتروکوکها

استاندارد ملی 4806: کیفیت میکروبیولوژی سطوح

استاندارد ملی 4557: آئین کار استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

استاندارد ملی 2946: آزمون میکروبی شمارش  بیشترین تعداد احتمالی اشرشیا کلی

استاندارد ملی (2- 10899): اندازه گیری میزان کپک و مخمر (درگرم)

استاندارد 9432: روش جامع شمارش باکتریهای احیاء کننده سولفیت در شرایط بی هوازی

زعفران جهت صادرات به بازارهای خارجی علاوه بر مطابقت با استانداردهای ملی باید با استانداردهای بین المللی منطبق باشد.

استاندارد عبارتست از: سندی مدون شده که از طریق اجماع و تصویب ارکان مقرر شده که قواعد، راهنمایی ها و یا مشخصه هایی را برای فعالیت ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مستمر ارائه می کند و هدف از آن دستیبابی به نظمی بهینه در مقوله ای معین است.

در تدوین سند استاندارد صاحبان صنایع، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، دولت، سهامداران و تولیدکنندگان دخالت دارند، استاندارد ضرورت جامعه است.

استاندارد متداول در جهان برای زعفران استاندارد 3632 ISO می باشد. در ایران  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز و اداره نظارت بر دارو و غذا، مسئولیت تدوین استانداردهای مربوطه و نیز کنترل کیفیت زعفران را به عهده دارند.

تقلبات زعفران

یکی از موارد تقلب در زعفران استفاده از رنگهای شیمیایی و مصنوعی جهت رنگ کردن زعفران است که استفاده از آنها در صنعت زعفران غیر مجاز می باشد. معمول ترین این رنگها شامل: تارترازین، Orange II، آمارانت، سانست یلو، Ponceau 4 R، کینولئین یلو ، آزارابین  و کارموئیزین می باشد.

یکی دیگر از تقلبات زعفران اعمال کم فروشی در وزن زعفران است. از موارد دیگر تقلبات زعفران می توان اضافه نمودن نمک و شکر به زعفران را نام برد که جهت افزایش جرم آن صورت می گیرد.

یکی از راههای تشخیص زعفران مزه کردن آن است که باید دارای طعم تلخ باشد ولی اگر طعم آن شیرین یا شور باشد یعنی به آن نوعی نمک یا شکر اضافه کرده اند که منشاء قلیايي دارند.

درمجموع در محصولات تقلبی، بسته بندی فاقد مشخصات کامل و صحیح تولید کننده می باشد.

بر طبق استاندارد ملی، موارد ذیل نباید در زعفران مرغوب دیده شود:

- موارد فیزیکی نامطلوب که عبارتنداز: وجود  مو ،نخ، ریگ و شن، حشرات و کنه های زنده یا مرده، قارچ و کپک که با چشم غیر مسلح دیده شود و نیز وجود آلودگی جوندگان و پرندگان.

- موارد نامناسب شیمیایی که براساس استانداردهای مربوطه اندازه گیری می شوند و باید در رنج مناسب باشند.

به طور کلی توصیه می گردد با وجود موارد زیاد تقلب در زعفران و تشخیص سخت آن برای عموم، حتماً از زعفران هایی که دارای مجوز رسمی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و اداره نظارت بر مواد غذایی می باشند، تهیه نمایید بدیهی است که برای حصول اطمینان باید آرم استاندارد، آرم پروانه ساخت و یا کد بهداشتی را بر روی بسته بندی محصولات مشاهده نمایید.

ویژگیهای استاندارد زعفران  

ویژگیهای حسی و فیزیکی

طعم و عطر: زعفران باید دارای عطر و طعم مخصوص به خود، کمی تلخ مزه و تند و عاری از هر گونه طعم و بوی خارجی باشد.

وضعیت ظاهری: انواع زعفران باید حتی المقدور دارای رنگ یکنواخت بوده و نباید در اثر رطوبت زیاد و یا خشک کردن نامناسب بهم چسبیده باشند.

ویژگیهای میکروبی

 که بر اساس جدول زیر تعیین می شود و باید با استاندارد ملی مربوطه مطابقت داشته باشند.

 

ردیف

ویژگیهای میکروبی مورد آزمون در زعفران

نتایج آزمون

جدول قابل قبول

روش آزمون

1

انترکوک

منفي

منفی

 2198

2

اشرشیاکلی

منفی

منفی

2946

3

اسپورکلستریدوم های احیاکننده سولفیت

کمتر از 10

100

9432

4

کپک

10

1000

2-10899

 

آلاینده های فلزی

حد مجاز مطابق جدول زیر می باشد.

 

آلوده کننده های فلزی موجود در زعفران

نام آلاینده

حداکثر قابل قبول ( mg در  Kg )

 نتیجه آزمون

ارسنیک

3

کمتر از LOQ

 سرب

10

 کمتر از LOQ

جیوه

2

کمتر از LOQ

مجموع فلزات سنگین

40

 
 

ویژگیهای شیمیایی 

این ویژگیها و سایر ویژگیهای زعفران رشته ای و رشته ای بریده باید با جدول زیر مطابقت داشته باشند..

ردیف

ویژگی های شیمیایی مورد آزمون در زعفران

درجه بندی در استاندارد ایران

روش آزمون

رشته ای بریده

رشته ای

ممتاز

1

2

3

4

 

1

خامه همراه کلاله( حداکثر در صد جرمی)

0.5

5

10

20

30

استاندارد ملی

259-2

2

 

مواد خارجی مربوط به گیاه

مواد خارجی مربوط به محیط

0.1

منفی

1

منفی

1

منفی

2

منفی

2

منفی

استاندارد ملی

259-2

3

رطوبت و مواد فرار درصد جرمی

10

10

12

12

12

استاندارد ملی

259-2

4

خاکستر کل بر اساس ماده خشک

5.5

6

7

7

7

استاندارد ملی

1197

5

خاکستر نامحلول در اسیدبراساس ماده خشک

0.5

1

1.5

1.5

1.5

استاندارد ملی 1253

6

عصاره محلول در آب سرد( درصد جرمی)

65

65

65

65

65

استاندارد ملی 1619

7

پیکروکروسین بر اساس ماده خشک

(جذب در طول موج257 نانومتر)

85

80

70

70

70

استاندارد ملی

259-2

8

سافرانال بر اساس ماده خشک

 

( جذب در طول موج 330 نانومتر)

 

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

استاندارد ملی

 259-2

9

کروسین براساس ماده خشک

( جذب در طول موج 440 نانومتر)

220

220

180

150

140

استاندارد ملی

259-2

10

استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی

منفی

منفی

منفی

منفی

منفی

استاندارد ملی

 259-2

11

نشانه گذاری

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

 

 

چنانچه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید می توانید به سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مراجعه کنید:    www.isiri.ir
برچسب ها


کنترل کیفیت